در حال ساخت

اسامی پرسنلمشخصات پرسنل  اداره ثبت اسناد و املاک خشت و کمارج

نام و نام خانوادگي

سمت

 شماره داخلي

محسن کیانی

نماينده

07222642575-07222625510

علیرضا کشوری

ممیز ومتصدی اجراء

07222642575-07222645545

بهرام دهداری

حسابدار وامین اموال

07222642575-07222645545

ارسلان نوذری

متصدی دفتر املاک وبازداشتی

  07222642575-07222625510

رضا رجبی متصدی حفظ ونگهداری اسناد ومدارک

07222642575-07222625510

کیامرز انصاری -

07222642575


معرفی اداره

تلفن های اداره

نام

نام خانوادگی

شماره تماس/داخلی

محسن

کیانی

07222642575-07222625510

علیرضا

کشوری

07222642575-07222645545

بهرام

دهداری

07222642575-07222625545

ارسلان

نوذری

07222642575-07222625510

رضا

رجبی زاده

07222642575-07222625510

کیامرز

انصاری

07222642575

نشانی


آدرس: 1-کنارتخته-روبروی بخشداری 2-خشت-خیابان حافظ
شماره تلفن: 07222642575-07222625545-07222625510
شماره فكس: 07222644170-07222625060
كدﭘستي: 7333133338